Laboratuarımızda Meme Patolojisi

Laboratuarımızda Meme Patolojisi

Meme konusu ile ilgili birçok klinisyen ve radyolog ile işbirliği yaptığımız ve yoğun bir materyal ile çalıştığımız özel deneyim alanımızdır.

Rutin patolojik inceleme, intraoperatif sentinel lenf nodu biopsisi ve cerrahi sınır değerlendirmeleri, radyoloji yöntemleri ile yapılan tru-cut biopsiler, vakumlu kor biopsiler ve ince iğne aspirasyon biopsileri bu konudaki başlıca materyallerimizdendir.

Ayrıca evvelce tanı konmuş vakalarda tümörün özellikleri konusunda ikinci görüş amaçlı değerlendirme (konsültasyon) önemli yer teşkil etmektedir.

Meme kanserlerinde tedaviyi belirlemedeki en önemli basamak olan östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, her-2 (c-erb B2) ve Ki-67 dediğimiz parametreler patolog tarafından değerlendirilmektedir.