Rutin Patolojik İnceleme

Rutin Patolojik İnceleme

Tümörün tanısı (teşhisi) konur. Selim, habis ya da ara grup şeklinde davranış özelliklerine göre kategorize edilir.

Prognostik ve prediktif parametreler, yani tümörün davranışında belirleyici olacak patolojik özellikler ile tümörün değişik tedavilere verebileceği yanıtların öngörülmesini sağlayacak faktörler değerlendirilir. Tümörlerin histolojik tip, grade (derece)(grad), diferansiasyon derecesi (normal dokuya benzerlik derecesi), mitoz sıklığı, kapsül ve damar invazyonları gibi özellikleri bildirilir.

Bütün bu özellikler tümörlerin seyir ve tedavi şekillerini belirlemede ana unsurlardır. Doku kesitlerinin hematoksilen-eozin denen boya yöntemi ile boyanması ve patolog tarafından incelenmesi ile yapılır.